The Breakup Guru (Fen Shou Da Shi) (NR)

Comedy 114 June 27, 2014
Deng Chao, Yu Baimei Deng Chao, Yang Mi, Liang Chao, Xu Kejia, Liu Yan, Na Zha, Qin Yue, Luan Yuahhui, Zhao Manzhu, Deng Xuedong Yu Baimei Yu Baimei, Chan Chi Leung China Lion Film Distribution