Trail Lakes Campground

40904 Tamiami Trail
Miami Beach, FL 33141
239-695-2275